ĐỒNG VUI ƠI, NHÀ KHAO 30% + FREESHIP

Loa loaaa, ở đây có deal cheer ngọt share vui để team mình lên kèo hò hẹn: Giảm 30% + Freeship.

🔸 Mở app nhập mã: CUNGVUI30

🔸 Thời gian: 01.04 - 30.04

*Áp dụng cho đơn Giao hàng từ 3 ly bất kỳ

👉 Chớp deal đặt món, chúng mình cùng vui!

---

MÌNH CÀ PHÊ NHÉ!

👉 Chốt đơn ngay: https://tchapp.page.link/menu609

👉 Điện thoại: 18006936