CHƠI LÀ CÓ QUÀ CÙNG “VÒNG QUAY LỄ HỘI”

Người dễ thương ơi! Năm mới rồi, ghé app Nhà chơi game “Vòng Quay Lễ Hội” rước quà may mắn nè

Từ 01.01 - 31.01, voucher Nhà đầy ắp, bạn quay đều tay là quà về tận app.

  • Mỗi ngày Nhà tặng bạn 1 lượt quay miễn phí.
  • Nhận thêm lượt quay mới không giới hạn, với mỗi đơn hàng từ 30K.

👉 Nào mình cùng quay bạn ơi: https://tchapp.page.link/vongquaylehoi