Sử dụng tính năng Pick Up - Tự đến lấy, thật tiện lợi, lại còn có ưu đãi bất ngờ MUA 1 TẶNG 1 khi nhập code: PICKUPT7.

  • Áp dụng tất cả các món nước uống.
  • Áp dụng cho hình thức Pick Up.
  • Ly tặng có giá trị thấp hơn hoặc bằng.
  • Không áp dụng song song CTKM khác.
  • Thời gian áp dụng: 11/07 - 31/07/2019.

Đã đủ hot chưa, chiều nay rủ rê bạn thân order liền tay bắt ngay ưu đãi nhé!